ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿಯ ‌2 ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿಯ ‌2 ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೆಳಗಾವಿ:  ನಿನ್ನೆ 21 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ‌ ಪಟ್ಟಿ‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು 13 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: